Vi är en klass på 24 elever som har en hemsida för att informera och visa våra vårdnadshavare vad vi gör i skolan. Vi hoppas också på att nå ut till andra barn och vuxna.